Czym są usługi IaaS, PaaS i SaaS?

Istnieją trzy usługi, w ramach których przez internet dostarczane są infrastruktury, platformy i oprogramowania. Dopasowanie jednej z nich do potrzeb odbiorcy pozwala na obniżenie kosztów, lepszą skalowalność oraz dostęp do najpotrzebniejszych technologii w firmie. Oto podstawowa terminologia dotycząca chmury obliczeniowej:

IaaS (Infrastructure as a Service) 

IaaS jest usługą wewnętrzną, polegającą na wdrożeniu infrastruktury informatycznej. W odróżnieniu od modelu wewnętrznego, nie wymaga ona w tym celu żadnej początkowej inwestycji kapitału. Zamiast serwerów, zabezpieczeń, wyposażenia sieciowego, oprogramowania czy miejsca na centrum danych, użytkownik wykupuje jedynie określoną usługę.

Nie musi martwić się o backupy, aktualizację oraz dostępność poszczególnych funkcji w posiadanej infrastrukturze, ponieważ za sprawność jej działania odpowiada wyłącznie dostawca. W ramach usługi IaaS użytkownik sam decyduje o tym, jakie funkcjonalności chmura obliczeniowa ma mu zapewniać.
 
PaaS (Platform as a Service) 

Usługa PaaS jest usługą zewnętrzną. Polega na przekazaniu użytkownikowi kompletnej platformy informatycznej, wraz z zestawem rozwiązań niezbędnych do jej obsługi. Ułatwia ona dyslokację aplikacji, bez jednoczesnego wykonywania działań związanych z ich kupnem i obsługą, a także zarządzaniem sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do ich działania.

PaaS pozwala również partnerom i klientom na wykorzystywanie dostarczonych usługi oraz narzędzi do rozwijania własnych aplikacji. Oferowane usługi służą zarówno do testowania i zarządzania, jak i dyslokacji oraz hostowania elementów tego samego środowiska zintegrowanego. Użytkownik nie musi kupować lub instalować oprogramowania, ponieważ jest ono dostępne na serwerach usługodawcy. PaaS może funkcjonować na bazie IaaS. 

SaaS (Software as a Service)  

Usługa SaaS polega na dostarczaniu klientowi przez wybranego dostawcę określonych funkcji oprogramowania. Użytkownik zyskuje dostęp tylko do potrzebnych mu narzędzi funkcjonalnych, które nie muszą być ze sobą połączone za pomocą jednolitego interfejsu. Wszystkie aplikacje działają bezpośrednio na serwerze dostawcy, a klient każdorazowo płaci za skorzystanie z usług.

Rozwiązania SaaS nazywane bywają oprogramowaniem na żądanie, oprogramowaniem hostowym lub po prostu oprogramowaniem z sieci. Segment ten należy do najszybciej się rozwijających, ponieważ jego uwaga skupiona jest bezpośrednio na potrzebach klienta. Użytkownik płaci jedynie za użycie potrzebnego oprogramowania, nie kupując osobnej licencji. SaaS może funkcjonować na bazie IaaS i PaaS.